QUY TRÌNH CHO SINH VIÊN

Để thuận tiện cho các công việc trong khoa, đề nghị các em sinh viên thực hiện đúng quy trình và sử dụng đúng biểu mẫu được cung cấp dưới đây. Các biểu mẫu được sắp xếp theo chủ đề công việc. 

Để dễ tìm kiếm, các em sinh viên có thể gõ CTRL+F rồi gõ từ khóa cần tìm, sau đó ấn Enter để nhanh chóng tìm ra quy trình và biểu mẫu cần tìm. 

 

1. Quy trình đăng ký môn học thay thế môn thi tốt nghiệp

2. Quy trình sửa điểm trên portal cho sinh viên chính qui

3. Quy trình nhận bằng tốt nghiệp và bảng điểm

4. Quy trình đăng ký lớp môn học qua Portal

5. Quy trình xin xét tốt nghiệp bổ sung

6. Quy trình đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên hệ chính qui

7. Quy trình đăng ký học lạị, cải thiện, học cùng chính quy

8. Quy trình xin hoãn thi kì thi chính

9. Quy trình xin nghỉ học có thời hạn

10. Quy trình mượn tài sản

11. Quy trình hoãn xét tốt nghiệp

12. Quy trình xác nhận điểm đối với sinh viên học lại, học cải thiện

13. Quy trình xem lại điểm thi học kỳ các môn tiếng đối với sinh viên hệ chính qui

14. Quy trình thực tập nghiệp vụ

15. Quy trình NCKH SV 2016-2017

16. Quy trình làm Khóa luận tốt nghiệp

17. Quy trình bình xét thi đua khen thưởng

18. Quy trình xem lại điểm thi

FacebookTwitterGoogle+
Loading...