Bộ môn Thực hành tiếng 2

Chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Vũ Thị Việt Hương

Phó chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Hoàng Hồng Hải và Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Huệ

image017

Tiếng Anh 2 (TA2) là bộ môn đông nhất của khoa Sư phạm tiếng Anh với tổng số 45 giáo viên trong đó 40 giảng viên hiện đang công tác lại ULIS và 5 giảng viên đang học tập và nghiên cứu tại nước ngoài. 90% giảng viên đã và đang tham gia các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ khác nhau trong và ngoài nước.

Từ năm 2014, tổ bộ môn tiếng Anh 2 và bộ môn tiếng Anh 3 sáp nhập lại thành tổ bộ môn tiếng Anh 2, với trách nhiệm chính là giảng dạy cho hơn 400 sinh viên năm thứ hai Khoa sư phạm tiếng Anh chính quy (19 lớp) chuyên ngành Sư phạm, Phiên dịch và Kinh tế và sinh viên chương trình đào tạo bằng kép.

Tổ TA2 phụ trách 4 phần nội dung chính là 3A, 4A, 3B, 4B, 3C, 4C, 3A721, 4A721, trong đó các môn A là các môn xã hội, các môn B là các môn học thuật và các môn C là các môn thực hành làm bài thi. Các nhóm chuyên trách từng môn học của TA2 luôn cố gắng để hoàn thiện cho mỗi môn học được thiết kế rõ ràng, nghiệm thu chấp lượng cao, cam kết thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá tường minh đối với tất cả sinh viên.

Ngoài việc giảng dạy bốn phần nội dung chính, thành viên TA2 thường xuyên tham gia biên soạn các chương trình học mới của khoa như môn học Ngôn ngữ và truyền thông, Thiết kế chương trình và chương trình chi tiết, hỗ trợ công tác giảng dạy cho môn học Tăng cương nói và viết cho sinh viên năm 4.

TA2 luôn cố gắng trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong quy trình làm việc, gắn bó và đoàn kết trong công tác và đời sống tinh thần luôn được nâng cao.

 

Phạm Thị Ngọc Thúy0989892297thuypham.ulis@gmail.com

TA1_Huệ Nguyễn Thị Kim  TA1_ Thuy Pham Ngoc TA2_Hoàng Anh Trần
Nguyễn Thị Kim Huệ

0985266418

hue_85151@yahoo.com

Phạm Thị Ngọc Thúy

0989892297

thuypham.ulis@gmail.com

Trần Hoàng Anh

hoanganh26.ulis@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH (11/2017) *

 TA2_Thủy Đàm Hà (1)  TA2_Hồng Nguyễn Diệu
 Đàm Hà Thủy Vũ Thị Kim Chi

0932266927

Vu.kimchi2910@gmail.com

 Nguyễn Diệu Hồng
 TA2_Dung Trần Thị Vân
Trần Thị Vân Dung

0904364384

tvd_179@yahoo.com

Hoàng Hương Giang

hgiang2305@gmail.com

Nguyễn Hoàng Giang

01658550028

gianghulis@gmail.com

TA2_ Hoà Nguyễn Thị
Hoàng Thị Hồng Hải

0915365174

hhhaihnvn@yahoo.co.uk

Nguyễn Thị  Hòa

hoanguyen.capri@gmai.com

Phạm Thị Hoa

0912905997

hoatet@gmail.com

 TA2_Hương Nguyễn Thị Thanh  TA2- Vu Thi Viet Huong  x
Nguyễn Thị Thanh Hương

0936.511.199

Ochuong_88@yahoo.com

Vũ Thị Việt Hương

0934620692

vtvhuong@yahoo.com

* LECTURER OF THE MONTH, 3/2018 *

 TA2_Linh Hứa Phương  TA2_Thị Phan Toán
Mai Ngọc Khôi

0987349684

khoi.maingoc@gmail.com

Hứa Phương Linh

01663135148

linhhua91@gmail.com

 Phan Thị Toán

toanphan.felte@gmail.com

Đỗ Thị Trà Mi

0986 262343

tramycfl@gmail.com

Dương Thu Mai

duongthumai@yahoo.com

 TA2_Nhung Nguyễn Phương  TA2_Phương Đoàn Thị Thu
Nguyễn Phương Nhung

0904793922

phuongnhungnguyen.vn@gmail.com

Đoàn Thị Thu Phương

0917.833.348

Phuongdoan251@gmail.com

 TA2_ Tâm Dương Thị Thanh
Dương Thị Thanh Tâm

0946448068

ltamduong3010@gmail.com

Lương Thị Hương Thảo

lhgthao@gmail.com

 TA2_Quỳnh Mai Như
Nguyễn Thị Thịnh

01663109905

thinh.nguyenthi1702@gmail.com

Mai Như Quỳnh

0987.984.713

Queenbee_cfl@yahoo.com

Nguyễn Thị Bích Ngọc

0912473105

ngocntb_85@yahoo.com.vn

Đang học TS

 TA2_Trang Hoàng Hồng
Hoàng Hồng Trang

hongtrangsp@gmail.com

Hoàng Vân Trang

0974 474743

vantrang80@yahoo.com

 TA2_Giang Nguyen Hong  TA2_Trang Đoàn Thị Thu  TA2_Dung Nguyễn Thị
Nguyễn Hồng Giang

0933668684

honggiang.nguyen@gmail.com

 Đoàn Thị Thu Trang01219018507

tailieu.trangdoan@gmail.com

Nguyễn Thị Dung

0928.300.410

Ntdung91217@yahoo.com

 TA2_Giang Trần Hoài
Trần Hoài Giang

0985043387

mygaqua@gmail.com

Phạm Thị Thu Huyền

0976493916

huyenpham.hulis.vnu@gmail.com

CLC_Hoàng Đỗ Trọng TA2_Do Nhu Quynh
Đỗ Trọng Hoàng

01686628589

dotronghoang93@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 4/2017 *

 Đỗ Như Quỳnh

0983909318

quynhnhuvinhphuc@gmail.com

???????????????????????????????????? TA2_Le Thuy Lan TA2_Nguyen Minh Hang

 Dương Thị Tâm

0966687594

duong.tamhanu@gmail.com

 Lê Thùy Lân

01648704739

lanalee9588@gmail.com

Nguyễn Minh Hằng

0936687336

hangnguyen.jsl@gmail.com

TA2_Nguyen Thi Bich Phuong TA2_Nguyen Tien Dat Processed with VSCO with t1 preset
Nguyễn Thị Bích Phương

01668553613

bichphuong160193@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH (12/2017)*

Nguyễn Tiến Đạt

0964703886

dat.hanoian@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH (1/2019) *

Phạm Thị Hà Anh

0902053929

elainepham2311@gmail.com

TA2_Pham Thi Le Tuyet TA2_Tran Phuong Linh
Phạm Thị Lệ Tuyết

0986296628

letuyetpham.ulis@gmail.com

Trần Phương Linh

01657344870

tranphuonglinh1209@gmail.com

Nguyễn Anh Hào - TA2
Nguyễn Anh Hào

0974682995

anhhaohn59@gmail.com

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...