Bộ môn Thực hành tiếng 2

Chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Vũ Thị Việt Hương

Phó chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Hoàng Hồng Hải và Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Huệ

IMG_2019

Tiếng Anh 2 (TA2) là bộ môn đông nhất của khoa Sư phạm tiếng Anh với tổng số 45 giáo viên trong đó 40 giảng viên hiện đang công tác lại ULIS và 5 giảng viên đang học tập và nghiên cứu tại nước ngoài. 90% giảng viên đã và đang tham gia các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ khác nhau trong và ngoài nước.

Từ năm 2014, tổ bộ môn tiếng Anh 2 và bộ môn tiếng Anh 3 sáp nhập lại thành tổ bộ môn tiếng Anh 2, với trách nhiệm chính là giảng dạy cho hơn 400 sinh viên năm thứ hai Khoa sư phạm tiếng Anh chính quy (19 lớp) chuyên ngành Sư phạm, Phiên dịch và Kinh tế và sinh viên chương trình đào tạo bằng kép.

Tổ TA2 phụ trách 4 phần nội dung chính là 3A, 4A, 3B, 4B, 3C, 4C, 3A721, 4A721, trong đó các môn A là các môn xã hội, các môn B là các môn học thuật và các môn C là các môn thực hành làm bài thi. Các nhóm chuyên trách từng môn học của TA2 luôn cố gắng để hoàn thiện cho mỗi môn học được thiết kế rõ ràng, nghiệm thu chấp lượng cao, cam kết thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá tường minh đối với tất cả sinh viên.

Ngoài việc giảng dạy bốn phần nội dung chính, thành viên TA2 thường xuyên tham gia biên soạn các chương trình học mới của khoa như môn học Ngôn ngữ và truyền thông, Thiết kế chương trình và chương trình chi tiết, hỗ trợ công tác giảng dạy cho môn học Tăng cương nói và viết cho sinh viên năm 4.

TA2 luôn cố gắng trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong quy trình làm việc, gắn bó và đoàn kết trong công tác và đời sống tinh thần luôn được nâng cao.

 

TA2- Vu Thi Viet Huong TA1_Huệ Nguyễn Thị Kim
Vũ Thị Việt Hương

0934620692

vtvhuong@yahoo.com

Chủ nhiệm bộ môn

* LECTURER OF THE MONTH, 3/2018 *

Nguyễn Thị Kim Huệ

0985266418

hue_85151@yahoo.com

Phó chủ nhiệm bộ môn

 

 

Hoàng Thị Hồng Hải

0915365174

hhhaihnvn@yahoo.co.uk

Phó chủ nhiệm bộ môn

 

 

 TA2_Thủy Đàm Hà (1)  TA2_Dung Trần Thị Vân  
 Đàm Hà Thủy

 

 

 Trần Thị Vân Dung

0904364384

tvd_179@yahoo.com

 Nguyễn Diệu Hồng

01288328909

dieuhong.nguyen392@gmail.com

 TA2_Giang Trần Hoài  TA2_Minh Ngo Xuan  Hoang Giang
Trần Hoài Giang

0985043387

mygaqua@gmail.com

Ngô Xuân Minh

0946682055

alibata87@gmail.com

Nguyễn Hoàng Giang

01658550028

gianghulis@gmail.com

Bí thư liên chi Đoàn

TA2_Hoàng Anh Trần TA2_Quỳnh Mai Như TA1_Ly Pham Ngoc Khanh
Trần Hoàng Anh

hoanganh26.ulis@gmail.com

Tổ trưởng tổ công đoàn

* LECTURER OF THE MONTH (11/2017) *

Mai Như Quỳnh

0987.984.713

Queenbee_cfl@yahoo.com

 

Phạm Ngọc Khánh Ly

0945 946 345

khanhly132@yahoo.com

 

Nguyễn Thị Thanh Hương

0936.511.199O

chuong_88@yahoo.com

 Dương Thị Thanh Tâm

0946448068

ltamduong3010@gmail.com

 Nguyễn Thị  Hòa

hoanguyen.capri@gmai.com

Tổ trưởng tổ công đoàn

TA2_Trang Hoàng Hồng TA2_Linh Hứa Phương TA2_Thị Phan Toán
Hoàng Hồng Trang

hongtrangsp@gmail.com

 

Hứa Phương Linh

01663135148

linhhua91@gmail.com

 Phan Thị Toán

toanphan.felte@gmail.com

Mai Ngọc Khôi

0987349684

khoi.maingoc@gmail.com

Phan Ngọc Quỳnh Anh

0946667058

quynhanhphanngoc@gmail.com

Phạm Thị Hoa

0912905997

hoatet@gmail.com

 TA2_Nhung Nguyễn Phương  
Nguyễn Phương Nhung

0904793922

phuongnhungnguyen.vn@gmail.com

Bí thư chi đoàn giáo viên

 Phạm Thị Diệu Ánh

0982120677

phamthidieuanh@yahoo.com

 

Đoàn Thị Thu Phương

0917.833.348

Phuongdoan251@gmail.com

 

Nguyễn Thị Thịnh

01663109905

thinh.nguyenthi1702@gmail.com

 Hoàng Vân Trang

0974 474743

vantrang80@yahoo.com

Nguyễn Thị Bích Ngọc

0912473105

ngocntb_85@yahoo.com.vn

Đang học TS

FullSizeRender ELT_Nhàn Thanh Trần (2) TA2_Dung Nguyễn Thị
 Phùng Thị Kim Dung0943032992

dungnncn@gmail.com

 

 Trần Thị Thanh Nhàn

01252752026

thanhantn81@yahoo.co.uk

Nguyễn Thị Dung

0928.300.410

Ntdung91217@yahoo.com

Hoàng Hương Giang

hgiang2305@gmail.com

Vũ Tường Vi

0904089797

tuongvi199@gmail.com

Phạm Thị Thu Huyền

0976493916

huyenpham.hulis.vnu@gmail.com

CLC_Hoàng Đỗ Trọng TA2_Dao Thi Hong Nhung TA2_Do Nhu Quynh
Đỗ Trọng Hoàng

01686628589

dotronghoang93@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 4/2017 *

 Đào Thị Hồng Nhung

0983636069

hongnhungdao.dthn@gmail.com

 Đỗ Như Quỳnh

0983909318

quynhnhuvinhphuc@gmail.com

???????????????????????????????????? TA2_Le Thuy Lan TA2_Nguyen Minh Hang

 Dương Thị Tâm

0966687594

duong.tamhanu@gmail.com

 Lê Thùy Lân

01648704739

lanalee9588@gmail.com

LECTURER OF THE MONTH (11/2018) *

Nguyễn Minh Hằng

0936687336

hangnguyen.jsl@gmail.com

TA2_Nguyen Thi Bich Phuong TA2_Nguyen Tien Dat Processed with VSCO with t1 preset
Nguyễn Thị Bích Phương

01668553613

bichphuong160193@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH (12/2017)*

Nguyễn Tiến Đạt

0964703886

dat.hanoian@gmail.com

Phạm Thị Hà Anh

0902053929

elainepham2311@gmail.com

TA2_Pham Thi Le Tuyet TA2_Truong Minh Hang
Phạm Thị Lệ Tuyết

0986296628

letuyetpham.ulis@gmail.com

 Nguyễn Anh Hào

0974682995

anhhaohn59@gmail.com

Trương Minh Hằng

0974397395

minhhangtruong95@gmail.com

Ảnh - Đinh Thu Hiền Đồng Thị Thu Ngân Tổ 2 - Hứa Kim Ngân
 Đinh Thu Hiền

01254569577

thuhiendinh96@gmail.com

Đồng Thị Thu Ngân

0907256868

thnat94@gmail.com

Hứa Kim Ngân

096 888 7296

nganhua96@gmail.com

TA1_ Thuy Pham Ngoc 34071639_1945389362147781_2869030860873531392_n Trần Thị Anh Thư - Tiếng Anh 2
 Phạm Thị Ngọc Thúy

0989892297

thuypham.ulis@gmail.com

 Nguyễn Thị Hồng Yến01656119401

hongyenvybg@gmail.com

Trần Thị Anh Thư

 

thutrang1010th@gmail.com

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...