Bộ môn Thực hành tiếng 2

Chủ nhiệm bộ môn: Tiến sĩ Dương Thu Mai

Phó chủ nhiệm bộ môn: Thạc sĩ Hoàng Hồng Hải và Thạc sĩ Vũ Thị Việt Hương

image017

Tiếng Anh 2 (TA2) là bộ môn đông nhất của khoa Sư phạm tiếng Anh với tổng số 45 giáo viên trong đó 40 giảng viên hiện đang công tác lại ULIS và 5 giảng viên đang học tập và nghiên cứu tại nước ngoài. 90% giảng viên đã và đang tham gia các chương trình thạc sỹ, tiến sỹ khác nhau trong và ngoài nước.

Từ năm 2014, tổ bộ môn tiếng Anh 2 và bộ môn tiếng Anh 3 sáp nhập lại thành tổ bộ môn tiếng Anh 2, với trách nhiệm chính là giảng dạy cho hơn 400 sinh viên năm thứ hai Khoa sư phạm tiếng Anh chính quy (19 lớp) chuyên ngành Sư phạm, Phiên dịch và Kinh tế và sinh viên chương trình đào tạo bằng kép.

Tổ TA2 phụ trách 4 phần nội dung chính là 3A, 4A, 3B, 4B, 3C, 4C, 3A721, 4A721, trong đó các môn A là các môn xã hội, các môn B là các môn học thuật và các môn C là các môn thực hành làm bài thi. Các nhóm chuyên trách từng môn học của TA2 luôn cố gắng để hoàn thiện cho mỗi môn học được thiết kế rõ ràng, nghiệm thu chấp lượng cao, cam kết thực hiện quy trình kiểm tra đánh giá tường minh đối với tất cả sinh viên.

Ngoài việc giảng dạy bốn phần nội dung chính, thành viên TA2 thường xuyên tham gia biên soạn các chương trình học mới của khoa như môn học Ngôn ngữ và truyền thông, Thiết kế chương trình và chương trình chi tiết, hỗ trợ công tác giảng dạy cho môn học Tăng cương nói và viết cho sinh viên năm 4.

TA2 luôn cố gắng trở thành đơn vị chuyên nghiệp trong quy trình làm việc, gắn bó và đoàn kết trong công tác và đời sống tinh thần luôn được nâng cao.

 

Đoàn Thị Thu Trang01219018507tailieu.trangdoan@gmail.comNguyễn Thị Thịnh01663109905thinh.nguyenthi1702@gmail.com

TA2_Lan Nguyễn Phương TA2_Hoàng Anh Trần
 Nguyễn Lan Phương Phan Ngọc Quỳnh Anh

0946667058

quynhanhphanngoc@gmail.com

Trần Hoàng Anh

hoanganh26.ulis@gmail.com

 TA2_Thủy Đàm Hà (1)  TA2_Hồng Nguyễn Diệu
 Đàm Hà Thủy Vũ Thị Kim Chi

0932266927

Vu.kimchi2910@gmail.com

 Nguyễn Diệu Hồng
 TA2_Dung Trần Thị Vân
Trần Thị Vân Dung

0904364384

tvd_179@yahoo.com

Hoàng Hương Giang

hgiang2305@gmail.com

Nguyễn Hoàng Giang

01658550028

gianghulis@gmail.com

TA2_ Hoà Nguyễn Thị
13. Hoàng Thị Hồng Hải 0915365174hhhaihnvn@yahoo.co.uk Nguyễn Thị  Hòa

hoanguyen.capri@gmai.com

Phạm Thị Hoa

0912905997

hoatet@gmail.com

 TA2_Hương Nguyễn Thị Thanh  TA2- Vu Thi Viet Huong  TA2_HuyenHoangThanh
17. Nguyễn Thị Thanh Hương

0936.511.199Ochuong_88@yahoo.com

Vũ Thị Việt Hương

0934620692

vtvhuong@yahoo.com

Hoàng Thị Thanh Huyền 0916.008.702

Hth_12etp@yahoo.com

 TA2_Linh Hứa Phương  TA2_Thị Phan Toán
Mai Ngọc Khôi

0987349684

khoi.maingoc@gmail.com

Hứa Phương Linh

01663135148

linhhua91@gmail.com

 Phan Thị Toán

toanphan.felte@gmail.com

 TA2_Minh Ngo Xuan
Đỗ Thị Trà Mi

0986 262343

tramycfl@gmail.com

Ngô Xuân Minh

0946682055

alibata87@gmail.com

Dương Thu Mai

duongthumai@yahoo.com

 TA2_Nhung Nguyễn Phương  TA2_Phúc Diễm Lê (1)  TA2_Phương Đoàn Thị Thu
Nguyễn Phương Nhung

0904793922

phuongnhungnguyen.vn@gmail.com

Lê Diễm Phúc

0976695018

phucdle0308@gmail.com

Đoàn Thị Thu Phương

0917.833.348

Phuongdoan251@gmail.com

 TA2_ Tâm Dương Thị Thanh
Dương Thị Thanh Tâm

0946448068

ltamduong3010@gmail.com

Lương Thị Hương Thảo

lhgthao@gmail.com

Vũ Thị Phương Thảo

0943945359

phuongthao.ulis@gmail.com

 TA2_Quỳnh Mai Như
Nguyễn Thị Thịnh

01663109905

thinh.nguyenthi1702@gmail.com

Mai Như Quỳnh

0987.984.713

Queenbee_cfl@yahoo.com

Nguyễn Thị Bích Ngọc

0912473105

ngocntb_85@yahoo.com.vn

Đang học TS

 TA2_Trang Hoàng Hồng
Hoàng Hồng Trang

hongtrangsp@gmail.com

Hoàng Vân Trang

0974 474743

vantrang80@yahoo.com

Vũ Tường Vi

0904089797

tuongvi199@gmail.com

 TA2_Giang Nguyen Hong  TA2_Trang Đoàn Thị Thu  TA2_Dung Nguyễn Thị
Nguyễn Hồng Giang

0933668684

honggiang.nguyen@gmail.com

 Đoàn Thị Thu Trang01219018507

tailieu.trangdoan@gmail.com

Nguyễn Thị Dung

0928.300.410

Ntdung91217@yahoo.com

 TA2_Giang Trần Hoài  TA2_Hoài Đỗ Thu
Trần Hoài Giang

0985043387

mygaqua@gmail.com

Đỗ Thu Hoài

0973270991

thuhoai2709@gmail.com

Phạm Thị Thu Huyền

0976493916

huyenpham.hulis.vnu@gmail.com

 CLC_Hoàng Đỗ Trọng  

 

Đỗ Trọng Hoàng

01686628589

dotronghoang93@gmail.com

* LECTURER OF THE MONTH, 4/2017 *

 

 

 

FacebookTwitterGoogle+
Loading...